بهترين زناناميرالمؤمنين امام علی عليه السلام فرمودند:


بهترين زنان شما پنج دسته اند.

گفتند:

آن پنج دسته كدامند؟

حضرت فرمودند:


زنان ساده و بى آلايش،

زنان دل رحم و خوش خو،

زنان همدل و همراه،

زنى كه در نبود شوهرش از او دفاع كند.

و زنى كه چون شوهرش به خشم آيد تا او را خشنود نسازد، خواب به چشمش نيايد.


چنين زنى كارگزارى از كارگزاران خداوند است و كارگزار خدا هرگز خيانت نمى ورزد.


مطلب


/ 0 نظر / 52 بازدید